Kategoride Yazılmış Genel

Tebrikler

Hacıbektaş belediyesinin Hızır Avusturya dernegine verdigi ödülü en içten duygularimla Anadolu seyyid ocaklari derneği adina kutlarim Hızır Avusturya dernegine HAK Muhammed Ali yolunda başarılar dilerim iyiki varlar daima var olsunlar
Süleyman metin
Dernek Başkanı

AABK İNANÇ-Yol Erkana Kurulu -İÇ TÜZÜĞÜ’nün 2.3. ve 4. Madelerinde Ocakzade Dedeleri Yok Sayan İfadeler

AABK Inanc-YOL ve Erkan kurulu tüzügü-04Anadolu Alevi Ocakları Olarak bu ifadelere katılmıyoruz.

DUYURU

 AAODGenel Kurul

 

ANADOLU ALEVİ OCAKLARI DERNEĞİNİ KURAN DEDELER OLARAK AMACIMIZ;

Ocakzade Alevi seyyid DEDELER arasında sağlıklı bir iletişimi sağlamak ve Anadolu Alevi Ocak kurumunun yaşadığı temel sorunların çözümüne çalışmaktır. Dede ile talip arasında zayıflatılan bağın manevi iletişin ruhunu yeniden sağlamaktır. Hiç bir Alevi Sivil Toplumu Örgütüne karşı farklı bir bakış açımız yoktur. HEPSİNE DE EŞİT MESAFEDE OLDUĞUMUZU ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTİYORUZ. Gerek ocaklar gerekse Alevi sivil toplum örgütlerine eşit mesafede olmayı anan ilke olarak almış bulunmaktayız. Lakin bizim aramıza katılmak isteyen her dede yalnızca temsil etmiş olduğu OCAĞIN kimliğiyle katılmayı da kabul etmiş olacaktır. Diğer kimlikleri veya görevleri ile ilgili kimliğini dışarıda bırakıp bize dahil olacaktır. Yani Anadolu Alevi Ocakzadelerinin kendi aralarında ki İNANÇ ÖRGÜTLENMESİ ile Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin Alevilik konusunda ki demokratik kitle örgütlenme faaliyetleri ayrı ayrı devam edecektir. Alevi ocakzade evlatları olarak tarihi sorumluluk anlayışımızın felsefi bakış şemsiyesi altında ileride kendi örgütsel yapılarımızın hiyerarşini oluşturacağız. Asıl amacımız ise Anadolu Aleviliğinin tarihi kurumsal yapılarını yeniden işler hale getirmektir. Bunu yaparken de biz dedelerinde birer talip olduğunu unutmadan bütün ocakların talipleri olan Anadolu Alevileri ile başaracağız. Bizlere maddi ve manevi katkılarınız bu yol ve erkanın yaşamasına büyük bir güç katacaktır. Sizlerle doğrudan iletişimleri bölge sorunlusu olan dedelerimizle sürdürmeye çalışacağız. Anadolu Aleviliği için oluşturacağımız inanç ve bilim kurulları ile de bu yol ve erkanının ilim ile Hak-Muhammed-Ali felsefi inanç anlayışının çağdaş yaşam koşuları içinde ki dinamiklerini sağlıklı oluşturmaya çalışacağız. Talip olmadan yol ve erkan olmaz. Dede olmadan Anadolu Aleviliğinin felsefi inanç anlayışının tarihi kurumsal değerlerinin yol ve erkanın özüne uygun yaşaması da mümkün olamaz. Son 30-40 yılın sonuncunda geldiğimiz nokta bu gerçeği ispatlamış bulunmaktadır. Bu hizmetin pekte kolay olmayacağı bilinci ile tüm engellemelere rağmen kuruluşumuzdan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu yoldaki çabalarımızı bölge toplantıları da yaparak sürdürmeye çalışacağız. Biz Anadolu Alevi OCAKZADE Seyyid evlâdı olan dedeler olarak bu yol ve erkan için tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Sizlerin de talip olarak inanç değerlerinize sahip çıkacağınıza kuşkumuz yoktur. Bu ulu yol için özümüz darda. Gerçeğe hü erenler.

23 Mart 2019 OCAKZADELER İZMİR Buluşması

izmirilan DÜZENLENMİŞ

13 Ocak 2019 Anadolu Alevi Ocakları ADANA Bölge Toplantısı

adana1

Duyuru İlan metniA

KAMUOYU AÇIKLAMASI

ALEVİ DEDELERİ BU BİLDİRİLERE İMZA ATMAYIN

Şahıslar, dernekler ve vakıflar vasıtasıyla giderek artan bir baskıyla tek başına Alevi toplumuna sahip çıkmak onları kendi zanlarına göre yönlendirmek gibi bir gayret içindeler.
Bunları anlamak mümkün değil. Dün de bugün de Aleviliği her türlü baskılara rağmen günümüze kadar alınlarının akları ile OCAKLAR VE OCAKZADELER getirdiler. Bugün de bütün ocaklar ve ocaklara bağlı talipleri ile muhipleri belli meydanda, buna rağmen DÜNE KADAR OCAKLARI RAFA KALDIRDIK DİYEN ŞAHISLAR NE OLDU DA DEDELERİ BİR ARAYA GETİRİP OCAKZADELİĞİ SAVUNUYORLAR. Bunun altında yatan çıkar, benlik gibi nedenleri iyi hesaplamamız lazım. Günümüzde Anadolu’da bulunan tüm ocakların çok şükür temsilcileri de var yöneticileri de var. Eğer ocaklar birliği kurulacaksa bu TAMAMEN OCAKZADELER işidir. Burada önemli olan talip, muhibb-i belli olan ocakzade rehber, dede, baba pir, mürşitler birliği olduğu halde bu ilkelerden ayrılarak ne olduğu belli olmayan çeşitli kuruluşlara alet olmak, dedeler babalar için kabul edilemez bir durumdur.
Bazı arkadaşlar Alevilik bildirgesi diye kendilerince bir çalışma yapmışlar içinde bazı doğrularda var. Ancak; tarafsız bir şekilde incelediğimiz zaman, teoloji, tarihsel, inançsal ve stratejik bir çok eksikler var. Buna rağmen acele ile birilerinin bu bildirgeyi imzalamaları doğru değil. Bu tür çalışmalar tüm ocakların bir araya gelerek birlikte hareket etmesiyle mümkün olur. Bu konuda hassas davranmak her ocakzadenin görevidir. Toplum içinde görevlerimizi iyi bilip sorumlu olduğumuzu unutmamız lazım. İnanç konusunda çalışma yapan şahıs dernek ve vakıf yöneticilerinden ricamız kendilerinin bağlı oldukları ocaklarla birlikte hareket etmeleridir. Yoksa dün olduğu gibi bugün de birlik dışında hareket daima Aleviliğe ve inancına zarar verir. Zararda ısrar etmenin şimdiye kadar kimseye bir faydası olmadı ve olamazda. Bu görev ocaklar ve ocakzadelerindir. Birlikte hareket eden talip muhip ozan, düşünür canlarımıza sesleniyorum. İnancımızın temeli Hakk-Muhammet Ali ve Ehlibeyt birliği içinde hareketi gerektiriyor. Ne mutlu bu birlik içinde kalıp birlikte hareket eden canlarımıza.

Süleyman METİN
Anadolu Alevi Ocaklar Derneği Başkanı

KAMUOYUNA DUYURULUR

SEYYİD OCAKLARI VE OCAKZADELER ÜZERİNE OYNAN OYUNLAR
 
İnsanlığın evveliyatı sonu bilinmeyen ilmen bile çeşitli tarihlerde farklı rakamlar söyleniyor.  Bizler bu hususta bazı zanlarımızı söyleyebiliyoruz.
Ancak; bu konuda doğrulara ulaşan mürşitler, evliyalar, erenler vardır, onlara ulaşmak için de kamil insan olmak gerekir.
Alevi inancı evrenseldir. Tüm insanlığa hitap eder, çünkü önderlerimizin görüşleri dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapanlar bizden değildir demiştir. Ve dünya durdukça da doğrusu budur. Eğer ilahi iradeye inanıyorsak ikilik yapmayacağız, daima yaradılışın istediği doğrultudan, doğrudan yana, ezilenden yana, masum ve mazlumdan yana olmalıyız. İnancımız her konuyu 4 kapı kırk makama göre yorumlar. Bu yorumları anlamak için kemalat seviyesini yakalamak gerekir. Yedi ulu ozanlardan birin bir dörtlüğü;
Bistu heşt si u duyu bilmeyen
Ebcet ilmini fark edip görmeyen
Özünü yetmiş üçe seçmeyen
Ben şahım demiş dese ne fayda
Büyük ozan Yunus Emre;
İkilik yapıp adam ayıran
Şeriatta evliya olsa da
Hakikatte asidir
Hakikatin kafiri şeriatın evliyasından makbuldür.
İnsanın vücudunda 12 önemli bölüm var, 12 x 6 = 72 kendi vücudunda 72 makamı yakalayıp 73 birliğine erişmeyen bir insanın ben tarafsızım demesi sadece gülünecek bir olay. Bu konular Alevilik inancında Batınidir, Batıni ve Leduni’ye ( Ledün ,Tanrı sırlarını niteliklerini konu yapan bilim) ermeyen Hakk’ın sırrına ulaşamaz ve gerçek Aleviliği anlayamaz.
Bizde tevella-teberra vardır deniliyor. Bir insan kendi içindeki yanlışı (teberra) dışarı atmasa o kişi yanlışı nasıl anlayabilir. Bir insan Ali’nin yoluna nasıl tevella ile adam getirebilir ve katkıda bulunabilir. Kadim olan inancımız ocakzadeler vasıtasıyla 4 kapı 40 makam öğretisinin yaşantısı öğretilir. Bunun da şeriat makamı farklı, tarikat makamı farklı, marifet makamı farklı, hakikat makamı farklıdır. Bu fark ayırım anlamında değil birbirini tamamlayarak kırklar makamındaki sırra ulaşmaktır. Bu da ancak Hakikat makamı ile olur.
4 kapının 40 makamın rehberi, pir, mürşidi de farklıdır.
Şöyle ki; bizler şeriat cemlerimizde 12 hizmetliyi göreve çağırırız, hakikat ceminde 40 kişi göreve çağırırız. İnancımız sadece yoldur demek çok yerini bulan bir tarif değildir.
40’lar meselesinde Cebrail 120 bin kelam getirdi, 30 bini şeriat 30 bini tarikat 30 bini marifet ve 30 bini hakikat makamına özel gelen kurallardır. Bugün bu inceliği fark edip anlayanlar gerçek yol talipleri, rehberleri, pirleri ve mürşitlerdir.
Bu konular bir emekle yol erkanı yaşayarak hak edenler arasında paylaşılan konulardır. Ulu orta tartışılacak konular değil, şu anda konuya yakın ozan, yazar, çizer, talip, rehber, pir ve mürşitler vardır. Bunlara önem verilip müsaade etsek bütün gerçekler meydana çıkar ve bütün Alevi dünyası aydınlık olur.
Ne yazık ki üç beş kişi bir araya geldi inançla ilgili binlerce dernek kurdu. Çoğunun yöneticilerine bakıyorsunuz kurdukları inanç derneğine kendileri inanmıyorlar. Herkes en iyi ben biliyorum diyor. Peki, yol diyorsun ikrar verip yol erkâna girdin mi, rehberin, pirin, mürşidin var mı, hiçbir soruya cevap veremiyorlar.  4 kapı kırk makam içinde hiç birisinde yer almamış bir şahıs nasıl olur yolun rehberliğine soyunur. Hangi yetki ile ocakzadeleri seçer?
Son zamanlarda hükümetin söylemlerinde bu iş ocakzadelerin işidir. Alevi inancının temeli ocaklardır, söyleminden sonra malum dernekler vakıflar ve  bazı şahıslar o zaman ocakzadeleri bir araya getirelim hemen bir ocakzade derneği kuralım çünkü bizim gücümüz var. Şunu iyi bilin ki ilgili kuruluşlar ve şahıslar kadim bir inanç olan Alevilik sizin gece kondu kurar biz de ppastaya konarız düşüncenizle olmaz. Olsa olsa sadece dün olduğu gibi bu günde daha çok zarar verirsiniz.
Düne kadar biz ocakzadeleri rafa kaldırdık diyordunuz bu gün ne oldu da ocak kuracak duruma geldiniz?
Ocakzadeler hiçbir zaman maaş peşinde koşmadı ve koşmayacak da bize lazım olan ülkemizde ve gittiğimiz her ülkede eşit yurttaş olmak yasal tüm haklarımızı almak inancımızı alnımız açık bir şekilde ifade etmektir. Hakk-Muhammed-Ali Ehlibeyt yaşantısını yaşamak ve yaşatmaktır.
İçimizden çıkacak rehber pir ve mürşitlerin önünü açmaktır. Bu da Anadolu’da bütün ocak ve ocakzadelerin katılımı ile mümkündür. Kurduğumuz Anadolu Alevi Ocakları derneği ile bunun oluşması için büyük çaba harcayacağız. İnşallah biz ocakzadeler uyanıp bu birliğimizi kurarız. Şu an ocakzadeler bu derneği kurduk imkanlarımız dahilinde bütün ocakzadelerle bütünleşmek için şartımız; ocaklar üstünlüğü değil, ocaklar birliğinde bir araya gelmektir. Bütün ocaklarımız da aynı derecede kutsaldır. Bize düşen bu dürüstlüğe layık olmak bir ocakzade evladı olduğumuzu unutmamak.
Bütün ocakzadeler ve onlara bağlı talipler önderlik yapan rehber, pir, mürşitlerden de özel ricamız bizi bölecek birbirimize düşürecek kötü niyetlilerden uzak duralım. En azından alet olmayalım gönül kalsın yol kalmasın.
Süleyman METİN
Anadolu Alevi Ocakları Dernek Başkanı