ANADOLU ALEVİ OCAKLARI DERNEĞİNİ KURAN DEDELER OLARAK AMACIMIZ;

Ocakzade Alevi seyyid DEDELER arasında sağlıklı bir iletişimi sağlamak ve Anadolu Alevi Ocak kurumunun yaşadığı temel sorunların çözümüne çalışmaktır. Dede ile talip arasında zayıflatılan bağın manevi iletişin ruhunu yeniden sağlamaktır. Hiç bir Alevi Sivil Toplumu Örgütüne karşı farklı bir bakış açımız yoktur. HEPSİNE DE EŞİT MESAFEDE OLDUĞUMUZU ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTİYORUZ. Gerek ocaklar gerekse Alevi sivil toplum örgütlerine eşit mesafede olmayı anan ilke olarak almış bulunmaktayız. Lakin bizim aramıza katılmak isteyen her dede yalnızca temsil etmiş olduğu OCAĞIN kimliğiyle katılmayı da kabul etmiş olacaktır. Diğer kimlikleri veya görevleri ile ilgili kimliğini dışarıda bırakıp bize dahil olacaktır. Yani Anadolu Alevi Ocakzadelerinin kendi aralarında ki İNANÇ ÖRGÜTLENMESİ ile Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin Alevilik konusunda ki demokratik kitle örgütlenme faaliyetleri ayrı ayrı devam edecektir. Alevi ocakzade evlatları olarak tarihi sorumluluk anlayışımızın felsefi bakış şemsiyesi altında ileride kendi örgütsel yapılarımızın hiyerarşini oluşturacağız. Asıl amacımız ise Anadolu Aleviliğinin tarihi kurumsal yapılarını yeniden işler hale getirmektir. Bunu yaparken de biz dedelerinde birer talip olduğunu unutmadan bütün ocakların talipleri olan Anadolu Alevileri ile başaracağız. Bizlere maddi ve manevi katkılarınız bu yol ve erkanın yaşamasına büyük bir güç katacaktır. Sizlerle doğrudan iletişimleri bölge sorunlusu olan dedelerimizle sürdürmeye çalışacağız. Anadolu Aleviliği için oluşturacağımız inanç ve bilim kurulları ile de bu yol ve erkanının ilim ile Hak-Muhammed-Ali felsefi inanç anlayışının çağdaş yaşam koşuları içinde ki dinamiklerini sağlıklı oluşturmaya çalışacağız. Talip olmadan yol ve erkan olmaz. Dede olmadan Anadolu Aleviliğinin felsefi inanç anlayışının tarihi kurumsal değerlerinin yol ve erkanın özüne uygun yaşaması da mümkün olamaz. Son 30-40 yılın sonuncunda geldiğimiz nokta bu gerçeği ispatlamış bulunmaktadır. Bu hizmetin pekte kolay olmayacağı bilinci ile tüm engellemelere rağmen kuruluşumuzdan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu yoldaki çabalarımızı bölge toplantıları da yaparak sürdürmeye çalışacağız. Biz Anadolu Alevi OCAKZADE Seyyid evlâdı olan dedeler olarak bu yol ve erkan için tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazırız. Sizlerin de talip olarak inanç değerlerinize sahip çıkacağınıza kuşkumuz yoktur. Bu ulu yol için özümüz darda. Gerçeğe hü erenler.