KAMUOYU AÇIKLAMASI

ALEVİ DEDELERİ BU BİLDİRİLERE İMZA ATMAYIN

Şahıslar, dernekler ve vakıflar vasıtasıyla giderek artan bir baskıyla tek başına Alevi toplumuna sahip çıkmak onları kendi zanlarına göre yönlendirmek gibi bir gayret içindeler.
Bunları anlamak mümkün değil. Dün de bugün de Aleviliği her türlü baskılara rağmen günümüze kadar alınlarının akları ile OCAKLAR VE OCAKZADELER getirdiler. Bugün de bütün ocaklar ve ocaklara bağlı talipleri ile muhipleri belli meydanda, buna rağmen DÜNE KADAR OCAKLARI RAFA KALDIRDIK DİYEN ŞAHISLAR NE OLDU DA DEDELERİ BİR ARAYA GETİRİP OCAKZADELİĞİ SAVUNUYORLAR. Bunun altında yatan çıkar, benlik gibi nedenleri iyi hesaplamamız lazım. Günümüzde Anadolu’da bulunan tüm ocakların çok şükür temsilcileri de var yöneticileri de var. Eğer ocaklar birliği kurulacaksa bu TAMAMEN OCAKZADELER işidir. Burada önemli olan talip, muhibb-i belli olan ocakzade rehber, dede, baba pir, mürşitler birliği olduğu halde bu ilkelerden ayrılarak ne olduğu belli olmayan çeşitli kuruluşlara alet olmak, dedeler babalar için kabul edilemez bir durumdur.
Bazı arkadaşlar Alevilik bildirgesi diye kendilerince bir çalışma yapmışlar içinde bazı doğrularda var. Ancak; tarafsız bir şekilde incelediğimiz zaman, teoloji, tarihsel, inançsal ve stratejik bir çok eksikler var. Buna rağmen acele ile birilerinin bu bildirgeyi imzalamaları doğru değil. Bu tür çalışmalar tüm ocakların bir araya gelerek birlikte hareket etmesiyle mümkün olur. Bu konuda hassas davranmak her ocakzadenin görevidir. Toplum içinde görevlerimizi iyi bilip sorumlu olduğumuzu unutmamız lazım. İnanç konusunda çalışma yapan şahıs dernek ve vakıf yöneticilerinden ricamız kendilerinin bağlı oldukları ocaklarla birlikte hareket etmeleridir. Yoksa dün olduğu gibi bugün de birlik dışında hareket daima Aleviliğe ve inancına zarar verir. Zararda ısrar etmenin şimdiye kadar kimseye bir faydası olmadı ve olamazda. Bu görev ocaklar ve ocakzadelerindir. Birlikte hareket eden talip muhip ozan, düşünür canlarımıza sesleniyorum. İnancımızın temeli Hakk-Muhammet Ali ve Ehlibeyt birliği içinde hareketi gerektiriyor. Ne mutlu bu birlik içinde kalıp birlikte hareket eden canlarımıza.

Süleyman METİN
Anadolu Alevi Ocaklar Derneği Başkanı