KAMUOYUNA DUYURULUR

SEYYİD OCAKLARI VE OCAKZADELER ÜZERİNE OYNAN OYUNLAR
 
İnsanlığın evveliyatı sonu bilinmeyen ilmen bile çeşitli tarihlerde farklı rakamlar söyleniyor.  Bizler bu hususta bazı zanlarımızı söyleyebiliyoruz.
Ancak; bu konuda doğrulara ulaşan mürşitler, evliyalar, erenler vardır, onlara ulaşmak için de kamil insan olmak gerekir.
Alevi inancı evrenseldir. Tüm insanlığa hitap eder, çünkü önderlerimizin görüşleri dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı yapanlar bizden değildir demiştir. Ve dünya durdukça da doğrusu budur. Eğer ilahi iradeye inanıyorsak ikilik yapmayacağız, daima yaradılışın istediği doğrultudan, doğrudan yana, ezilenden yana, masum ve mazlumdan yana olmalıyız. İnancımız her konuyu 4 kapı kırk makama göre yorumlar. Bu yorumları anlamak için kemalat seviyesini yakalamak gerekir. Yedi ulu ozanlardan birin bir dörtlüğü;
Bistu heşt si u duyu bilmeyen
Ebcet ilmini fark edip görmeyen
Özünü yetmiş üçe seçmeyen
Ben şahım demiş dese ne fayda
Büyük ozan Yunus Emre;
İkilik yapıp adam ayıran
Şeriatta evliya olsa da
Hakikatte asidir
Hakikatin kafiri şeriatın evliyasından makbuldür.
İnsanın vücudunda 12 önemli bölüm var, 12 x 6 = 72 kendi vücudunda 72 makamı yakalayıp 73 birliğine erişmeyen bir insanın ben tarafsızım demesi sadece gülünecek bir olay. Bu konular Alevilik inancında Batınidir, Batıni ve Leduni’ye ( Ledün ,Tanrı sırlarını niteliklerini konu yapan bilim) ermeyen Hakk’ın sırrına ulaşamaz ve gerçek Aleviliği anlayamaz.
Bizde tevella-teberra vardır deniliyor. Bir insan kendi içindeki yanlışı (teberra) dışarı atmasa o kişi yanlışı nasıl anlayabilir. Bir insan Ali’nin yoluna nasıl tevella ile adam getirebilir ve katkıda bulunabilir. Kadim olan inancımız ocakzadeler vasıtasıyla 4 kapı 40 makam öğretisinin yaşantısı öğretilir. Bunun da şeriat makamı farklı, tarikat makamı farklı, marifet makamı farklı, hakikat makamı farklıdır. Bu fark ayırım anlamında değil birbirini tamamlayarak kırklar makamındaki sırra ulaşmaktır. Bu da ancak Hakikat makamı ile olur.
4 kapının 40 makamın rehberi, pir, mürşidi de farklıdır.
Şöyle ki; bizler şeriat cemlerimizde 12 hizmetliyi göreve çağırırız, hakikat ceminde 40 kişi göreve çağırırız. İnancımız sadece yoldur demek çok yerini bulan bir tarif değildir.
40’lar meselesinde Cebrail 120 bin kelam getirdi, 30 bini şeriat 30 bini tarikat 30 bini marifet ve 30 bini hakikat makamına özel gelen kurallardır. Bugün bu inceliği fark edip anlayanlar gerçek yol talipleri, rehberleri, pirleri ve mürşitlerdir.
Bu konular bir emekle yol erkanı yaşayarak hak edenler arasında paylaşılan konulardır. Ulu orta tartışılacak konular değil, şu anda konuya yakın ozan, yazar, çizer, talip, rehber, pir ve mürşitler vardır. Bunlara önem verilip müsaade etsek bütün gerçekler meydana çıkar ve bütün Alevi dünyası aydınlık olur.
Ne yazık ki üç beş kişi bir araya geldi inançla ilgili binlerce dernek kurdu. Çoğunun yöneticilerine bakıyorsunuz kurdukları inanç derneğine kendileri inanmıyorlar. Herkes en iyi ben biliyorum diyor. Peki, yol diyorsun ikrar verip yol erkâna girdin mi, rehberin, pirin, mürşidin var mı, hiçbir soruya cevap veremiyorlar.  4 kapı kırk makam içinde hiç birisinde yer almamış bir şahıs nasıl olur yolun rehberliğine soyunur. Hangi yetki ile ocakzadeleri seçer?
Son zamanlarda hükümetin söylemlerinde bu iş ocakzadelerin işidir. Alevi inancının temeli ocaklardır, söyleminden sonra malum dernekler vakıflar ve  bazı şahıslar o zaman ocakzadeleri bir araya getirelim hemen bir ocakzade derneği kuralım çünkü bizim gücümüz var. Şunu iyi bilin ki ilgili kuruluşlar ve şahıslar kadim bir inanç olan Alevilik sizin gece kondu kurar biz de ppastaya konarız düşüncenizle olmaz. Olsa olsa sadece dün olduğu gibi bu günde daha çok zarar verirsiniz.
Düne kadar biz ocakzadeleri rafa kaldırdık diyordunuz bu gün ne oldu da ocak kuracak duruma geldiniz?
Ocakzadeler hiçbir zaman maaş peşinde koşmadı ve koşmayacak da bize lazım olan ülkemizde ve gittiğimiz her ülkede eşit yurttaş olmak yasal tüm haklarımızı almak inancımızı alnımız açık bir şekilde ifade etmektir. Hakk-Muhammed-Ali Ehlibeyt yaşantısını yaşamak ve yaşatmaktır.
İçimizden çıkacak rehber pir ve mürşitlerin önünü açmaktır. Bu da Anadolu’da bütün ocak ve ocakzadelerin katılımı ile mümkündür. Kurduğumuz Anadolu Alevi Ocakları derneği ile bunun oluşması için büyük çaba harcayacağız. İnşallah biz ocakzadeler uyanıp bu birliğimizi kurarız. Şu an ocakzadeler bu derneği kurduk imkanlarımız dahilinde bütün ocakzadelerle bütünleşmek için şartımız; ocaklar üstünlüğü değil, ocaklar birliğinde bir araya gelmektir. Bütün ocaklarımız da aynı derecede kutsaldır. Bize düşen bu dürüstlüğe layık olmak bir ocakzade evladı olduğumuzu unutmamak.
Bütün ocakzadeler ve onlara bağlı talipler önderlik yapan rehber, pir, mürşitlerden de özel ricamız bizi bölecek birbirimize düşürecek kötü niyetlilerden uzak duralım. En azından alet olmayalım gönül kalsın yol kalmasın.
Süleyman METİN
Anadolu Alevi Ocakları Dernek Başkanı